Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program LEK

Czcionka:

Program pomocy rzeczowej dofinansowania wydatków na leki „Lek” istnieje od 2004r.

Realizatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej oraz Apteka „Verbena” w Rawie Mazowieckiej.

Podstawa realizacji programu:

 • Art 39 ust 2 ustawy o pomocy społecznej

 • Uchwała nr XVII/151/04 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 kwietnia 2004r

 

Kto może skorzystać z programu?

Z dofinansowania do zakupu leków można skorzystać jeden raz w miesiącu przy czym konieczne jest spełnienie łącznie następujących warunków:

 • dochód w rodzinie nie może przekroczyć 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej

 • zakup leku następuje w oparciu o receptę wystawioną przez lekarza zakładu opieki zdrowotnej

Ważne

Ponieważ podstawą funkcjonowania programu jest ustawa o pomocy społecznej uzyskanie dofinansowania do zakupu leków zawsze poprzedzone jest procedurą wynikającą z tejże ustawy.

Kryteria dochodowe w programie.

Podstawowe kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej obecnie wynosi:

dla osoby samotnej – 701 zł netto

na osobę w rodzinie – 528 zł netto

 • W przypadku gdy dochód nie przekracza kryterium dochodowego (tj odpowiednio 701 zł i 528 zł) wysokość dofinansowania możliwa jest do wysokości 100% ceny zakupu.

 • W przypadku gdy dochód nie przekracza 120% kryterium dochodowego (tj odpowiednio: 841,20 zł i 633,60 zł) wysokość dofinansowania możliwa jest do wysokości 90% ceny zakupu nie więcej jednak niż 200zł.

 • W przypadku gdy dochód nie przekracza 140% kryterium dochodowego (tj odpowiednio: 981,40 zł i 739,20 zł) wysokość dofinansowania możliwa jest do wysokości 70% ceny zakupu nie więcej jednak niż 150zł.

 • W przypadku gdy dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego (tj odpowiednio: 1051,50 zł i 792 zł) wysokość dofinansowania możliwa jest do wysokości 50% ceny zakupu nie więcej jednak niż 100zł.

Ważne

W każdym przypadku uzyskanie dofinansowania uzależnione jest od indywidualnej sytuacji osoby i rodziny. Dofinansowanie obejmuje leki recepturowe niezbędne dla ratowania życia i zdrowia, konieczne w przypadku długotrwałej choroby czy leczenia przewlekłego.

Procedura

 1. Złożenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej wniosku o dofinansowanie do zakupu leków. Do wniosku należy załączyć receptę potwierdzającą konieczność zakupu leków wraz ze specyfikacją cenową leków wydaną przez Aptekę „Verbena” z określeniem nazwy i liczby opakowań.

 2. Załączenie do wniosku dokumentów wynikających z ustawy o pomocy społecznej

 3. Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego. Wywiad środowiskowy jest podstawą do wydania decyzji administracyjnej.

 4. W przypadku przyznania pomocy decyzją administracyjną osoba odbiera w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ww decyzję wraz ze zleceniem na wydanie leków.

 5. Zlecenie realizowane jest w Aptece „Verbena”. Potwierdzeniem zrealizowania zlecenia jest pokwitowanie przez osobę uprawnioną odbioru leków na rachunku wystawionym przez aptekę.

 6. W przypadku częściowego dofinansowania kwota pozostała do zapłaty regulowana jest przez klienta.

Ważne

Wydanie decyzji administracyjnej i zlecenia następuje w ustawowo przewidzianych terminach tj do 30 dni od chwili złożenia kompletnego wniosku. Dlatego też należy pamiętać aby wniosek złożyć odpowiednio wcześnie w przypadku recept ważnych 30 dni. Wyłącznie w przypadku recept ważnych przez 7 dni procedura powinna zostać zakończona w okresie umożliwiającym zakup leku.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Luty 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Biuletyn Informacji Publicznej

Imieniny