Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O projekcie

Czcionka:

 

O projekcie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą: „ Rozwój usług wspierania rodziny na terenie Miasta Rawa Mazowiecka ”.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wspierania rodziny w gminie miejskiej Rawa Mazowiecka wśród rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie systemu wsparcia rodzin polegającego na powstaniu rodzin wspierających.

Uczestnikami projektu są mieszkańcy miasta Rawa Mazowiecka, osoby z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Wsparcie otrzyma również otoczenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, gdyż jest ono niezbędne dla skutecznego wsparcia.

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 – 2020

Oś IX: Włączenie społeczne

Działanie IX.2: Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie IX.2.1: Usługi społeczne i zdrowotne

Wartość projektu 132564,33 zł

Wkład Funduszy Europejskich 112678,83 zł

Planowanym efektem projektu jest rozwój wsparcia dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze i utworzenie dla nich rodzin wspierających, które przy współpracy z asystentem rodziny, pracownikiem socjalnym i psychologiem będą wspierać rodziny w procesie rozwijania umiejętności opiekuńczo wychowawczych, budowaniu prawidłowych relacji oraz wypełniania ról społecznych, bowiem w kontekście pomocy rodzinom ważne jest całościowe podejście do problemów dotykających rodziny i kompleksowe wspieranie wszystkich jej członków w procesie radzenia sobie z występującymi trudnościami. Ponadto projekt przyczyni się do poszerzenia oferty wsparcia rodziny proponowanej przez ośrodek pomocy społecznej.

Biuro projektu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej

ul. Krakowska 22A

96-200 Rawa Mazowiecka

tel. 669 111 338, 46 811 57 00

czynne: poniedziałek – piątek; godz 8 – 16

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Luty 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Biuletyn Informacji Publicznej

Imieniny