Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://www.mopsrawa.naszops.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:

  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Agnieszka Zimecka, adres poczty elektronicznej kontakt@mopsrawa.naszops.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 46 811 57 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej, 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska 22a. Do budynku prowadzi 1 wejście dla klientów. Przed wejściem wykonano podjazd wraz z poręczami w celu dostępu. Budynek składa się z 2 kondygnacji. Budynek nie posiada dźwigu osobowego. Dostęp na poziomie parteru jest zapewniony osobom poruszającym się na wózku. Drzwi do budynku wykonane są z tworzywa sztucznego, otwierają się tradycyjnie. Drzwi drugie wykonane są z plastiku i szkła, otwierają się tradycyjnie. Na parterze, w korytarzu głównym znajduje się Punkt Obsługi Interesanta (pokój nr 3) z dostępem bez barier architektonicznych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w korytarzu głównym, obok wejścia, po lewej stronnie. Toaleta jest przystosowana do wymagań osób niepełnosprawnych, zainstalowane są podłokietniki oraz nasadki toaletowe. Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Schody, prowadzące na I piętro budynku, znajdujące się w korytarzu głównym są oznakowane są w celu ułatwienia poruszania się kontrastową taśmą: pierwszy i ostatni stopień w każdym biegu. Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku ( posadzki ciemniejsze niż powierzchnia ścian).

Dzienny Dom Seniora w Rawie Mazowieckiej, 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Warszawska 12. Do budynku prowadzą 2 wejścia w tym jedno przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzienny Dom Sniora zlokalizowany jest na parterze, składa się z 1 kondygnacji. Dostęp na poziomie parteru jest zapewniony osobom poruszającym się na wózku. Drzwi do budynku wykonane są z tworzywa sztucznego, otwierają się tradycyjnie. W ciągach komunikacyjnych zastosowane są wejścia bezprogowe, podjazdy oraz poręcze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, drzwi toalety są odpowiednio oznakowane. Jest przystosowana do wymagań osób niepełnosprawnych, zainstalowane są podłokietniki oraz nasadki toaletowe. Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku ( posadzki ciemniejsze niż powierzchnia ścian).

W urzędzie nie jest dostępna usługa tłumaczeń z języka migowego na język polski i z języka polskiego na język migowy poprzez system wideotłumacza. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku przy ul. Krakowskiej preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta potrzebującego załatwić sprawy urzędowe. W budynku przy ul. Warszawskiej wszytkie pomieszczenia są dostępne dla użytkowników. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Biuletyn Informacji Publicznej

Imieniny