Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej

O instytucji

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej z obecną siedzibą przy ul. Krakowskiej 22a jest jednostką organizacyjną Miasta Rawa Mazowiecka powołaną Uchwałą Miejskiej Rady Narodowej w Rawie Mazowieckiej z dnia 8 marca 1990r. nr XII/55/90 w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej. Ośrodek działa na podstawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXVIII/215/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 kwietnia 2017r w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej.

Zadania

Ośrodek realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustaw:

1) z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

2) z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

3) z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

4) z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

5) z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

6) z dnia 19 sierpnia o ochronie zdrowia psychicznego,

7) z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

8) z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

9) z dnia 4 listopada 2016r o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",

10) z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne,

11) z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.

Struktura organizacyjna MOPS

1) Dyrektor,

2) Zastępca Dyrektora,

3) Główny Księgowy,

4) Działy:

- Pomocy Środowiskowej,

- Usług Opiekuńczych,

- Dział Świadczeń Rodzinnych,

- Dział Świadczeń Pomocy Społecznej,

- Dział Administracyjny,

5) Samodzielne stanowiska pracy

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Biuletyn Informacji Publicznej

Imieniny