Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) uprzejmie informujemy, że: :

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - kontakt@mopsrawa.naszops.pl

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. c, lit. d, lit.e, art. 9 ust.2 lit. b, lit. c, lit. f, lit. g, lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

oraz w odniesieniu do osób objętych zakresem działania ustaw:

- z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - art. 100 ust 2

- z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - art 29 ust 1

- z 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - art 24 ust 1

- z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów-art. 22 ust. 1

- z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - art. 9c ust. 1

- z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - art. 7 ust 1

- z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych

- z dnia 4 czerwca 1997r Prawo energetyczne.

4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem:

- ustawy o pomocy społecznej

- ustawy o świadczeniach rodzinnych

- ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

- ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

- ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

- ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

- ustawy Prawo energetyczne,

- ustawy o dodatkach mieszkaniowych

jest obligatoryjne, gdyż wynika ze wskazanych powyżej podstaw prawnych. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością realizacji świadczenia lub usługi.

 

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Biuletyn Informacji Publicznej

Imieniny