Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej

Program LEK

Program pomocy rzeczowej dofinansowania wydatków na leki „Lek” istnieje od 2004r.

Realizatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej oraz Apteka „Verbena” w Rawie Mazowieckiej.

Podstawa realizacji programu:

 • Art 39 ust 2 ustawy o pomocy społecznej

 • Uchwała nr XVII/151/04 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 kwietnia 2004r

 

Kto może skorzystać z programu?

Z dofinansowania do zakupu leków można skorzystać jeden raz w miesiącu przy czym konieczne jest spełnienie łącznie następujących warunków:

 • dochód w rodzinie nie może przekroczyć 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej

 • zakup leku następuje w oparciu o receptę wystawioną przez lekarza zakładu opieki zdrowotnej

Ważne

Ponieważ podstawą funkcjonowania programu jest ustawa o pomocy społecznej uzyskanie dofinansowania do zakupu leków zawsze poprzedzone jest procedurą wynikającą z tejże ustawy.

Kryteria dochodowe w programie.

Podstawowe kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej obecnie wynosi:

dla osoby samotnej – 776 zł netto

na osobę w rodzinie – 600 zł netto

 • W przypadku gdy dochód nie przekracza kryterium dochodowego (tj odpowiednio 776 zł i 600 zł) wysokość dofinansowania możliwa jest do wysokości 100% ceny zakupu.

 • W przypadku gdy dochód nie przekracza 120% kryterium dochodowego (tj odpowiednio: 931,20 zł i 720 zł) wysokość dofinansowania możliwa jest do wysokości 90% ceny zakupu nie więcej jednak niż 200zł.

 • W przypadku gdy dochód nie przekracza 140% kryterium dochodowego (tj odpowiednio: 1086,40 zł i 840 zł) wysokość dofinansowania możliwa jest do wysokości 70% ceny zakupu nie więcej jednak niż 150zł.

 • W przypadku gdy dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego (tj odpowiednio: 1164 zł i 900 zł) wysokość dofinansowania możliwa jest do wysokości 50% ceny zakupu nie więcej jednak niż 100zł.

Ważne

W każdym przypadku uzyskanie dofinansowania uzależnione jest od indywidualnej sytuacji osoby i rodziny. Dofinansowanie obejmuje leki recepturowe niezbędne dla ratowania życia i zdrowia, konieczne w przypadku długotrwałej choroby czy leczenia przewlekłego.

Procedura

 1. Złożenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej wniosku o dofinansowanie do zakupu leków. Do wniosku należy załączyć receptę potwierdzającą konieczność zakupu leków wraz ze specyfikacją cenową leków wydaną przez Aptekę „Verbena” z określeniem nazwy i liczby opakowań.

 2. Załączenie do wniosku dokumentów wynikających z ustawy o pomocy społecznej

 3. Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego. Wywiad środowiskowy jest podstawą do wydania decyzji administracyjnej.

 4. W przypadku przyznania pomocy decyzją administracyjną osoba odbiera w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ww decyzję wraz ze zleceniem na wydanie leków.

 5. Zlecenie realizowane jest w Aptece „Verbena”. Potwierdzeniem zrealizowania zlecenia jest pokwitowanie przez osobę uprawnioną odbioru leków na rachunku wystawionym przez aptekę.

 6. W przypadku częściowego dofinansowania kwota pozostała do zapłaty regulowana jest przez klienta.

Ważne

Wydanie decyzji administracyjnej i zlecenia następuje w ustawowo przewidzianych terminach tj do 30 dni od chwili złożenia kompletnego wniosku. Dlatego też należy pamiętać aby wniosek złożyć odpowiednio wcześnie w przypadku recept ważnych 30 dni. Wyłącznie w przypadku recept ważnych przez 7 dni procedura powinna zostać zakończona w okresie umożliwiającym zakup leku.

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Biuletyn Informacji Publicznej

Imieniny